Konkurs Prac Dyplomowych PKME

Dodano 28.8.2017

POLSKI KOMITET MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH 

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

XXVII KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego 

        Uprzejmie informujemy, że w 2017 roku odbędzie się XXVII Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych.

1. Cel Konkursu:

          Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

2. Uczestnictwo:

          Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2016/2017.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

  • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej - przesłaną pocztą elektroniczną oraz wersję papierową przesłaną na adres podany poniżej,
  • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej,
  • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1),
  • Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród, tj. 08.12.2017.

3. Zgłaszanie prac:

          Prace wraz z dokumentacją wymienioną w pkt.2 należy przesłać na adres:

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61

50-369 Wrocław

 

z dopiskiem:

KONKURS PKME SEP

PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 02 listopada 2017. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 8 grudnia 2017 na zebraniu PKME SEP.

Informacje o konkursie dostępne są również na stronie WWW:

http://pkmesep.wixsite.com/pkme/xxvii-edycja

 

Kontakt:

a.sikora@iel.wroc.pl

Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław, tel. 71 328 30 61, fax 71 328 25 51, ielow@iel.wroc.p
l